Hakkımızda

MİSYONUMUZ
 • Müşterilerimizin beklentilerini istikrar ve kalite anlayışı ile değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejisi ve rekabetçi büyüme potansiyeli ile “En İyi” şekilde değerleri yönetmek.
 • BerreYapı Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı olarak sürdürmek, üstün nitelikli yapı anlayışını, kusursuz altyapı sistemleriyle birleştirme hedefini taşımaktadır.
 • Berre Yapı çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasını, projelerinde sürdürülebilir dekoratif hususlara odaklanmaktadır. Misyonumuz, değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız örnek projeler ile bu bilinci yayarak inşaat sektöründe önder bir yapı firması olmaktır.
 • Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu insan kaynakları ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamak.
   
VİZYONUMUZ
 • Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruyan Berre Yapı; kuruluşundan bu yana “insana saygı” ya dayanan yönetim anlayışı ile gerek taahhüt ederek yürüttüğü inşaat işleri ile gerekse ürettiği projeleri ile sektörün saygın şirketleri arasında adını farklı bir konuma yerleştirmiştir. Berre Yapı istihdamdan işletmeye kadar her şey vizyon ve değerler tarafından tanımlanır.
  Üstlendiği görevlerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma hedefi ile kalite ve uygulama süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir işletme olma özelliğimizi korurken, İnşaat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları belirleyen Türkiye’nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz,
 • Geleceğimizi bugünden şekillendiriyoruz. Varlık nedenimiz olan müşterilerimize güvenli yapılar, mekânlar ve karlı yatırım fırsatları yaratmaktayız,
 • Ülke çapında öncü, girişimcilik ruhu taşıyan, ilk ve örnek olma özelliği taşıyan tasarımlar ışığında geliştirdiğimiz projeler ile ülkemizin önemli mihenk taşı mimari yapıtlarını inşa etme bilinci ve sorumluluğunu taşımaktayız,
KURUMSAL DEĞERLERİMİZ


Takımdaşlık, Sürekli Gelişim, İnsana Saygı Duymak, Açıklık ve Şeffaflık, Girişimcilik, Müşteri Odaklılık, Objektif Olmak, Öz Eleştiri Yapabilmek, Çevreye Duyarlılık, Profesyonellik.

Ayrıca tüm projelerimizde;
 • Müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı, yapım kalitesini arttırmayı ve kalite kontrol sistemini çağın gerektirdiği normlarda maksimum seviyede uygulamayı,
 • Mühendislik ve mimari alanlarda uygulanan son teknoloji gelişmeleri yakından takip ederek, çevre duyarlılığı ve kalitesini sürekli arttırmayı,
 • İşini söz verilen zamanda teslim etmeyi,
 • Her seviyedeki profesyonel çalışanları ile projelerimizi sürdürürken, çalışanlarını periyodik eğitimler aracılığıyla bilgilerini sürekli güncel kılmayı,
 • Yürürlükte bulunan yasa ve yönetmeliklerde geçen çevre boyutları ve İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) riskleri ile ilişkili tüm yasal şartlara uymayı ve uygunluğunu takip etmeyi,
 • Güvenli çalışma alanları yaratarak gerek ofislerimiz gerekse şantiyelerimizin iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmeyi,
 • Doğal kaynak kullanımını ve çevre kirliliğini dikkate alarak ofis ve şantiyelerimizde doğaya duyarlı çalışmalar yapmayı taahhüt eder.